Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

8031 a46d 390
Reposted fromlove-winter love-winter viasoftly softly
Sponsored post
8936 d88c 390

rubyetc:

cat made out of one continuous line (almost) 

7082 9f0d 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— Franz Kafka
Reposted frompassionative passionative viaanula69 anula69
3688 3d15 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaanula69 anula69
3054 c32f 390
Reposted fromaamu aamu viaanula69 anula69
3520 8bea 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vianattaly nattaly
4539 4e22 390
Reposted fromkajagie kajagie vianattaly nattaly
9377 5563 390
Reposted fromonlywhite onlywhite vianattaly nattaly
(...) jestem bezdomny tak bardzo jak gdybym nie mieszkał na ziemi ale tkwił w przestrzeniach międzyplanetarnych, jako osobny glob.
— Witold Gombrowicz, Dziennik (1955)
5569 6b9a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagnessa agnessa
1029 7821 390
Reposted fromiamstrong iamstrong

May 16 2015

Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Nie wydawaj duszy swej smutkowi ani nie dręcz siebie myślami. 
— (Syr 30,21)
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...